Čiščenje in gojenje dreves

S čiščenjem in gojenjem dreves v gozdu omogočimo mladim drevesom (mladju) hitrejšo rast. Pravilo očiščen gozd poveča doprinos lesne mase na gozdni površini.

Cena čiščenja in gojenja dreves je odvisna od veliko dejavnikov. Najpomebnejša sta zaraščenost površine in dostop do parcele.

Za vse informacije sem dosegiv na email: gozdarstvo@kmetija-tavcar.si ali telefon: 041/695-845 in 041/933-341.