PREJEMNIK PODPORE IZ PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA RS 2014–2020

PRP-EU-SLO-barvni

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje 

Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020

NAZIV AKTIVNOSTI:

Nakup gozdarskega traktorja

POVZETEK:

Za nakup gozdarskega traktorja  smo prejeli sredstva iz naslova operacije – naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa, podukrepa 8.6.

Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov« iz  Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020.

 

GLAVNE DEJAVNOSTI:

Kmetija je usmerjena v gozdarstvo. Nosilec doplnine dejavnosti na kmetiji Nejc Piber ter člani kmetije imajo pridobljene certifikate o poklicni kvalifikaciji:

  • gozdarski gojitelj,
  • gozdarski traktorist in
  • gozdarski sekač 

CILJI

Z novim gozdarskim traktorjem bomo hitreje in lažje spravljali izveko lesa. S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo na kmetiji doseženi naslednji cilji: 

  • trajnostno gospodarjenje z gozdovi,
  • varnejše spravilo lesa,
  • zmanjšanje negativnih izpustov v okolje.

PRIČAKOVANI REZULTATI:

  • večji dohodek na kmetiji,
  • ohranitev kmetije,
  • bolj ekonomično in varno delo v gozdu.

spletna stran Evropske komisije (http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm) in 

 spletna stran programa razvoja podeželja (www.program-podezelja.si/)

275364775_484417193339310_2415529969097637079_n
275716105_1045832432947271_6111586708991935463_n
277076408_515017256863323_6340516011191136360_n